Bättre information

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Observera att våra insamlade data ägs av Region Skåne, Regional Utveckling

Utvecklingsområde: Bättre informationDe intressenter vi intervjuat i vår förstudie har gett uttryck för den utmanande uppgiften att söka och hantera information om olika stödjande aktörers utlysningar och inriktningsområden.


  • enklare tillgång till information vid framskrivning av projektansökningar
  • vilka utvecklingsprojekt pågår eller har genomförts kring landsbygdsutveckling
  • kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom landsbygdsutvecklingProjektets ambition är att erbjuda ett antal verktyg riktade till nyckelpersoner inom landsbygdsutveckling i Skåne.

Vi vill också erbjuda en kontaktlista för ökad samverkan.

Tanken är att denna hemsida ska vara en nod för lokal serviceutveckling i Skåne med länkar till/från Region Skåne och Länsstyrelsen.


Resultat kommer allt eftersom att läggas under sidan Support för tillväxt


 


Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.seKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45SamverkansparterProjektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen