Landsbygdssäkring

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Landsbygdssäkring

 

För att förvalta projektets ambition och resultat, behöver ägandeskap, strategi och support landa i rutiner och engagemang hos de regionala, kommunala och lokala aktörerna.

 

Vi kommer att arbeta för att etablera denna långsiktighet, både genom att undersöka förutsättningarna för ett regionalt landsbygdsråd, landsbygdssäkrade beslut samt sprida kunskap i en avslutande konferens.

 

 

Möjligheter i Mellanrum

 

Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22 MALMÖ

 

 

 

www.mimskane.se

 

 

Kontakt

 

Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20

 

Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45

 

 

Samverkansparter

 

Projektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn 010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen