Nya servicelösningar

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Observera att våra insamlade data ägs av Region Skåne, Regional Utveckling

Utvecklingsområde:


Nya ServicelösningarHur ser morgondagens servicelösningar ut?


Det pågår många utvecklingsprojekt runt om i Sverige för att hitta smarta lösningar för att dagens och morgondagens boende och verksamheter ska kunna erbjudas en tillräcklig servicenivå, oavsett var man väljer att verka.


Krafter behövs för att förvalta fungerande lösningar, sprida goda resultat och utveckla nya hållbara lösningar som möter nya behov.


En kombination av offentlig och kommersiell service behövs för att kunna ge en heltäckande.

 

Offentliga aktörer på regional och kommunal nivå kommer att bjudas in till Acceleratordagar för att skapa handlingskraft utifrån sitt övergripande perspektiv och uppdrag.


Resultat kommer att läggas ut under fliken Support för tillväxt

Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.seKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45SamverkansparterProjektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen