Utveckla tillsammans

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Observera att våra insamlade data ägs av Region Skåne, Regional Utveckling

Utvecklingsområde: Utveckla tillsammansI Skåne finns många offentliga aktörer som tillsammans och var för sig har som mål att bidra till hållbart tillväxt och människors möjlighet att vara boende, verksamma och besökande i hela Skåne.


Vår förstudie visar bl a  att uppgiften att främja, realisera och att vara rådgivare för tillväxt kan vara svår - många aktörer, svårt att hitta rätt kontakter, begränsade resurser, komplicerade ansökningar till projektfinansieringar...


Samtidigt finns önskemål om ökad samverkan för erfarenhetsutbyte och större utvecklingsprojekt, gemensamma kraftansträngingar och 'mera verkstad'.


Projektets ambition är att erbjuda möjligheter att verka tillsammans.


Resultat kommer allt eftersom att läggas ut under fliken Support för tillväxt


 


Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.seKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45SamverkansparterProjektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen