Aktiviteter i projekt Möjligheter i Mellanrum

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Observera att våra insamlade data ägs av Region Skåne, Regional Utveckling

Aktiviteter i projekt MiM

Acceleratordag - vad är det ?

Acceleratordagar - en utmaningsbaserad innovationsprocess

En av projektets uppgifter är att stimulera och realisera viktiga initiativ som skulle kunna ta landsbygdsservice till nya nivåer.


Våra Acceleratordagar har besökts av deltagare som ansvarar eller driver utvecklingen i sin kommun.


Under 4 olika temadagar har vi provocerat fram utvecklingsprojekt, samtal och en diger idékatalog. Konkreta projekt har fått en snabbstart genom tilldelad resurs i form av projektcoach.


Läs mer om metoden Acceleratordagar här


Acceleratordag 1 - Tema Attraktion 95%På temat Attraktion 95% samlades en bred skara av eldsjälar och kommunrepresentanter som alla ville utveckla framtidens lokala service i Skåne den 22 mars. Vi hade valt en inspirerande plats för vår första workshop, Trädhuset vid Hovdala Slott, med öppna vyer och naturnära omgivning.


Två inspirationsföreläsningar om byutveckling med hjälp av ungdomar samt framtidsforskning kickade igång idéskapandet och slutligen hade vi fått fram två projektidéer som motsvarade våra kriterier:


• 2 eller fler kommuner samverkar

• Idén kan appliceras i många kommuner

• Nytt och nyttig servicelösning för många

(målgrupper och storlek)

• Koppling till utlysningarProjektidéerna ’En Skånsk Klassiker’ och ’By-gemensam verkstad/kök’ kommer att få projekt-coachning för att hitta rätt form och finansiering av MiM-projektet. Vi kommer att sprida information och inbjudan att på något sätt medverka i dessa projektidéer. Du kan maila ditt intresse till cecilia.svensson@effectus.se.

Röster från Acceleratordagen:

”Intressant, givande och konstruktivt. Verkligen verkstad!”Acceleratordag 2 - Tema Engageman
den 18 september 201895% av Skånes yta som är per definition landsbygd, 25 % av Skånes befolkning bor här.

Regionen, kommunen, föreningar byalag och eldsjälar har alla ett engagemang för att bibehålla möjligheter att bo i, arbeta i och besöka Skånes Landsbygd, men…


Vem ska göra jobbet?

Vems intresse och framtid är det som kommer i fokus?

Hur bibehåller man engagemang och kreativitet?

Hur samverkar vi smart med varandra?Exempel på områden att vara kreativ kring: • Hur får vi fler att engagera sig i utvecklingen av vår by?
 • Vad kan sociala medier och digitala lösningar göra för vår gemenskap?
 • Nya former för utvecklingsarbetet
 • Metoder för att skapa utvecklingskraft på lång sikt?
 • Nätverk för samverkan kring byutveckling
 • Eldsjälavård – hur?
Dagens inspiratör var Per Grankvist som tog oss med på en tankeväckande resa om hur vi skvenskar i långa tider har samlat oss för att göra bra saker tillsammansAcceleratordag 3 - Tema Förflyttning
den 15 november 2018

95% av Skånes yta som är per definition landsbygd, 25 % av Skånes befolkning bor här.

Regionen, kommunen, föreningar byalag och eldsjälar har alla ett engagemang för att bibehålla möjligheter att bo i, arbeta i och besöka Skånes landsbygder, men …

Varför Behöver vi förflytta oss för att kunna arbeta, gå i skolan, gå på teater m m?

Hur Hur ser mobilitet ut när det smarta samhället finns runt hörnet ?

Vem Är det vi själva som behöver förflytta oss mentalt och ställa om?


Efter inledning och uppvärming fick vi en guidad rundvandring i Smarta Samhället, http://www.smartasamhallet.se/

av Vivi-Ann Bengtsson från projektet FABS, Fiber till Alla i Blekinge och Skåne.


Skånetrafikens Mårten Rignell, tog oss med in i framtidens kollektivtrafik.

Därefter startade vår idéutvecklingsprocess utifrån en kunskapsorienterad innovationsmetod.


Acceleratordag 4 - Tema Servicepunkt
den 5 februari 201995% av Skånes yta som är per definition landsbygd, 25 % av Skånes befolkning bor här.

Regionen, kommunen, föreningar byalag och eldsjälar har alla ett engagemang för att bibehålla möjligheter att bo i, arbeta i och besöka Skånes landsbygder, men …


 • Varför och hur långt ska vi behöva resa för att få den service vi behöver?
 • Vilka servicebehov behöver finnas fysiskt och vilka kan lösas digitalt?
 • Hur har andra löst kombinationer av service i byar och mindre orter?
 • Vem behöver vad?Dagen genomfördes i samverkan med Innovationscenter på Landsbygden.Vi hade också 4 inspel kring servicepunkter från


Acceleratordagen som ägde rum på servicepunkten Glashyttans Orangeri.. Acceleratordagen löd under temat Servicepunkt och samverkade med Innovationscenter för landsbygden som stöttar entreprenörer i Sydöstra hörnet av Skåne.


Dagen inleddes med information om projekten Möjligheter i Mellanrum samt Innovationscenter på Landsbygden. Därefter påbörjades ett inspirationspass där bland annat Matilda Pyk från Östra Hoby Byalag, Jens Formare från Torna Hällestad Lanthandel AB, Kristina Uddman från Hässleholms kommun och Anna Åkerberg från Kulturförvaltningen i Region Skåne fick alla berätta om deras olika projekt och arbete för servicepunkter på landsbygden.


Accelerationsdagen följdes sedan av en eftermiddag med idéverkstad där deltagarna fick sitta i mindre grupper och diskutera olika idéer om servicepunkter som skulle kunna utveckla byar och deras lokala service på landsbygden. Deltagarna fick då fundera och diskutera kring vad en servicepunkt är, vad den kan fyllas med och vem som ska driva den. I samband med idéverkstad uppstod många kreativa och innovativa lösningar.

Intressanta och engagerade dialogmöten har genomförts i 32 av 33 skånska kommuner under våren 2018.

Viktiga faktorer som bygger lokal service på landsbygden:

 • Attraktivitet - Hur gör vi kommunen och bygden attraktiv? Vi behöver fler barnfamiljer, säkrad kompetensförsörjning och välbesökta besöksmål.


 • Bredband till alla - nu.


 • Transportlösningar – komplettering till befintlig kollektivtrafik, både till noder och tvärs mellan mindre orter


 • Infrastruktur – utbyggnad, avfarter och hållplatser på större vägar, fler cykelstråk och skyltar från väg till besöksmål.


 • Servicepunkter – utvecklade mötesplatser där inköp, service och samverkan kan ske.

Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.se

Effectus har tecknat ett Personuppgiftsbiträdesavtal med Region Skåne som säkerställer att vi följer GDPR-lagar och instruktionerKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45Projektet är initierat av Region SKåne i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne.


Projektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen