Aktiviteter i Osby kommun 2019


Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Observera att våra insamlade data ägs av Region Skåne, Regional Utveckling

Aktiviteter i Osby Kommun:


Landsbygdsstrategi

Kommunal Översiktsplan

Karta över lokal service (Pipos)

På gång:

Sydväst-länken


Avslutade:
Sliperiet i Gylsboda

Kontaktpersoner i Osby Kommun:
Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadschef
Kettil Svensson, Planarkitekt
Carl-Johan Löwenberg, Tillväxtchef (Näringsliv- och turism)


Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.se

Effectus har tecknat ett Personuppgiftsbiträdesavtal med Region Skåne som säkerställer att vi följer GDPR-lagar och instruktionerKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45Projektet är initierat av Region SKåne i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne.


Projektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen