Support för tillväxt

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Observera att våra insamlade data ägs av Region Skåne, Regional Utveckling

Hur möjligt är det att bo och verka

var som helst i Skåne?

Vad händer om en bank lägger ner ett lokalkontor?

Har alla skolbarn möjlighet att göra läxor på nätet?

Kan anställda åka kollektivt till företaget på landsbygden?


För dig som ansvarar eller driver utvecklingen i en eller flera kommuner i Skåne vill vi kunna erbjuda en digital karta som ska illustrera  och förhoppningsvis simulera viktiga servicefunktioner geografiskt. Verktyget ska ses om ett beslutsstöd för kommande satsningar eller konsekvenser vid nedläggningar. Vi räknar med att ha framme en första version under juni 2018.


Hur bra är min kommun på lokal service?


Vi kommer att undersöka behovet för och i så fall ta fram en  Lokal Serviceranking för Skåne. För detta behöver vi definiera vad som är grundläggande lokal service.


Vi hoppas på dialog och att vi landar i lagom utmanande parametrar för jämförelse mellan kommunerna. Vi planerar att kora den kommun som rankas högst i juni 2018.

Var finns stöd, finansiering och goda exempel för nya idéer i Skåne?

Vilka organisationer driver vår utvecklingsfråga?

Var finns finansieringsmöjligheter?

Vem gör eller har gjort något liknande?


Vår ambition är att skapa en visuell karta/lathund som ska vara en vägledning för alla offentliga aktörer på regional, kommunal och lokal nivå. Idag finns många spelare som på olika sätt driver på utvecklingen med strategiska direktiv och finansieringsmöjligheter. Vi hoppas göra det lättare att guida någon som vill utveckla möjligheter på Skånes landsbygd. En första version av 'Landsbygdens EKO system' planeras vara på plats i mars 2018.


Under 2018 - 2019 kommer vi också att samla information på pågående utvecklingsprojekt om lokal serviceutveckling i Skåne. Den kommer du att hitta genom länk på denna sida.


Vi skapar också en gemensam kontaktlista för att vi tillsammans ska kunna fortsätta utveckla våra nätverk.
Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.seKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45SamverkansparterProjektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen