Lokal Service - verktyg

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Hur uppstår ENGAGEMANG?

Hur vårdar vi eldsjälar?


Per Grankvist gästade Acceleratordag 2 och gav många värdefulla tips:


Sätt personliga drivkrafter i spel. Alla är inte bra på allt, allt man är bra på är inte roligt. – Vad tycker du är roligt?


Sänk trösklarna, arbeta i mindre portioner Dela gärna upp projekten i mindre delprojekt och tydligt avgränsade arbetsuppgifter. Det ger anledning att fira ofta och ger tydliga resultat.


Värdera inte hur mycket eller varför någon vill engagera sig . Tydliga förväntningar minskar press och friktion. Ideellt engagemang är en gåva oavsett storlek.


• Engagemang måste väckas ...och hållas levande. Genom tydliga målbilder och att själv vara engagerad sprids och utvecklas engagemanget hos alla som samverkar.

 Statistik i urval om Skånes kommuner


Hur står det till i

din kommun?


Här har Region Skånes

statistik uppdelad

per kommun,

Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.seKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45SamverkansparterProjektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen