Vem arbetar för Lokal Service i Skåne

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Här läser du om Skånes Utvecklingsstrategi.

 

Projekt Möjligheter i Mellanrum är ett av många initiativ för att uppfylla strategin

Möjligheter i Mellanrum

 

Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22 MALMÖ

 

 

 

www.mimskane.se

 

 

Kontakt

 

Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20

 

Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45

 

 

Samverkansparter

 

Projektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn 010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen