Inspirationslänkar

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Observera att våra insamlade data ägs av Region Skåne, Regional Utveckling

Inspirationslänkar

 

 

 

 

Se här några intressanta initiativ och debattinlägg:

 

Några digitala projekt exempel som presenterades av Aline Kärrbäck som  europeiska smart village projekt på Landsbygdsnätverkets virtuella konferens den 6 november 2018:

 

Digital Clare anställde en digital processledare för att erbjuda olika sorters utbildning kring digitala tjänster för företag, organisationer och individer för att bättre också ta tillvarata digitala möjligheter.  Detta öppnade för nya möten, nya affärsmöjligheter och en digital intresse grupp/Community. Läs mer här.

här.

 

Bwcabus - är en anropsstyrd busstjönst skräddarsydd efter resenärer på landsbygden. Den har ökat tillgängligheten, minskat bil-beroendet och inneburit ett lyft för orter landsbygden. Läs mer här.

 

Positiv Agri-attityd - social rehabilitering av "utsatta" individer via samverkan på landsbygden, genom att underlätta åter-inträdet i samhället genom "volontärjobb" på gårdar. Läs mer här.

här.

 

 • Hannas artikel om Accelerationsdag 2

 

 • Platsinnovation - exempel på hur man kan göra en plats attraktiv

 

 • Lokalekonomisk analys lyfte Svensköp

 

rr

 

 • Serviceexempel från Landsbygdsnätverket

 

 • Landsbygdsnätverkets Nyhetsbrev

 

 • Smart Little Village konferensen i Skurup (sammanfattningsfilm)

 

 • Lanthandeln i Killhult

 

 • Konsekvenser för företag o kommuner av försämrad bankservice på landsbygden.

 

 

 

 • Serviceexempel från hela landet. Läs mer här.

 Läs mer här.

 

 • Blue Economy, professor Gunther Pauli förklarar och ger många intressanta exempel på Landsbygdsnätverkets årskonferens i Dalarna, nov 2017

 

 

Hur mobilsamåkning går till hittar du på hemsidan mobilsamakning.se.

En presentation av Mobilsamåkning Broddetorp hittar du på Broddetorps hemsida broddetorp.se

 

 • Andra län som arbetar med servicelösningar

 

 • Jordbruksverkets utvärderingar

 

 • How to have a citizens dialogue on hot stuff – 5 recommendations, Jörgen Dehlin, Länsstyrelsen Skåne inom projektet Boosting social innovation

 

 • Debattinlägg om synen på landsbygdsbefolkning

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 

Andra projekt som arbetar med lokal service:


Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.seKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45SamverkansparterProjektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen