Strategi

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Observera att våra insamlade data ägs av Region Skåne, Regional Utveckling

Strategi - Regionalt Service Program - RSP

Här läser du om  Skånes Utvecklingsstrategi.


Projekt Möjligheter i Mellanrum är ett av många initiativ för att uppfylla strategin

Ett attraktivt Skåne - Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018


För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska utarbeta ett Regionalt serviceprogram.


Det regionala serviceprogrammet är ett viktigt verktyg inom det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet och syftar till att öka tillgängligheten till service på landsbygden, vilket också är utgångspunkten för programmets insatser.


Visionen för Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018 är att Stärka Skånes attraktionskraft.


Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018 omfattar tre insatsområden:


  1. Satsa på kreativa servicelösningar
  2. Bygga lokal kapacitet
  3. Nyttja landsbygden mer


Klicka på bild för att ladda ner dokumentet.


Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.se

Effectus har tecknat ett Personuppgiftsbiträdesavtal med Region Skåne som säkerställer att vi följer GDPR-lagar och instruktionerKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45Projektet är initierat av Region SKåne i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne.


Projektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen