Div verktyg

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Observera att våra insamlade data ägs av Region Skåne, Regional Utveckling

Hur uppstår ENGAGEMANG?

Hur vårdar vi eldsjälar?


Per Grankvist gästade Acceleratordag 2 och gav många värdefulla tips:


Sätt personliga drivkrafter i spel.  Alla är inte bra på allt, allt man är bra på är inte roligt. – Vad tycker du är roligt?


Sänk trösklarna, arbeta i mindre portioner Dela gärna upp projekten i mindre delprojekt och tydligt avgränsade arbetsuppgifter. Det ger anledning att fira ofta och ger tydliga resultat.


Värdera inte hur mycket eller varför någon vill engagera sig . Tydliga förväntningar minskar press och friktion. Ideellt engagemang är en gåva oavsett storlek.


• Engagemang måste väckas ...och hållas levande. Genom tydliga målbilder och att själv vara engagerad sprids och utvecklas engagemanget hos alla som samverkar.

 Statistik i urval om Skånes kommuner


Hur står det till i

din kommun?


Här har Region Skånes

statistik uppdelad

per kommun,

Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.se

Effectus har tecknat ett Personuppgiftsbiträdesavtal med Region Skåne som säkerställer att vi följer GDPR-lagar och instruktionerKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45Projektet är initierat av Region SKåne i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne.


Projektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen