Pipos Serviceanalys

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Observera att våra insamlade data ägs av Region Skåne, Regional Utveckling

Pipos Serviceanalys - ett verktyg för planering och konsekvener kring kommersiell service på landsbygder

 

 

 

Nu har Skånes kommuner möjlighet att testa verktyget Pipos!

 

Under 2018 har kommuner i Skåne, genom projekt Möjligheter i Mellanrum fått möjlighet att titta närmare på Pipos Serviceanalys och utvärdera hur det kan användas i utvecklingen av den lokala servicen, ur kommunens perspektiv.

 

  • Ser en samhällsplanerare, en näringslivsutvecklare respektive destinationsutvecklare samma sak ?
  • Har de samma behov idag o imorgon ?

 

Nedanstående film är ett hopklippt material från ett två timmar långt seminarium som vi hade kring Pipos Serviceanalys den 28 november 2018 i Hässleholm. De service typer som visas är kontantuttag, betalningsförmedling, dagskassehantering, dagligvaror fullsortiment 1000 artiklar, dagligvaror ej fullsortiment, posttjänster samt drivmedel (bensin/diesel).

Vill du vara med och utvärdera Pipos Serviceanalys och jobbar i en skånsk kommun?

Kontakta cecilia.svensson@effectus.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är Pipos och Pipos Serviceanalys?

Tillväxtverket använder och vidareutvecklar en GIS-plattform med namnet Pinpoint Sweden (Pipos).

Pipos-plattformen är framförallt utvecklad för att göra beräkningar av avstånd och tid mellan olika geografiska företeelser. Pipos-plattformen används idag i flera regeringsuppdrag relaterade till geografisk analys, till exempel för att bevaka och påverka utvecklingen inom kommersiell service.

Pipos Serviceanalys är främst avsedd att användas som stöd för handläggare på länsstyrelsen och regioner i ärenden som rör kommersiell service. Just nu är skånska (och västerbottniska) kommuner ett undantag genom den utvärdering vi medverkar i nu.

 

Läs mer om Pipos och Pipos Serviceanalys här.

 

 

Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.se

Effectus har tecknat ett Personuppgiftsbiträdesavtal med Region Skåne som säkerställer att vi följer GDPR-lagar och instruktionerKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45Projektet är initierat av Region SKåne i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne.


Projektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen