Idéer att ta tag i

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Observera att våra insamlade data ägs av Region Skåne, Regional Utveckling

 Idéer att ta tag i

Här lägger vi ut idéer genererade under Acceleratordagarna 2018/2019. Idéerna är skapade med olika innovativa metoder av deltagare som representerar entreprenörer, byalag, föreningar, tjänstepersoner från Skånes kommuner, Leaderområden, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.


Idéerna tillhör alla, fria att förverkliga, kombineras eller inspireras av.


En ny dag, en ny läsare, en ny utmaning - välkommen att skapa nya servicelösningar i Skåne!

Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.se

Effectus har tecknat ett Personuppgiftsbiträdesavtal med Region Skåne som säkerställer att vi följer GDPR-lagar och instruktionerKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45Projektet är initierat av Region SKåne i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne.


Projektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen