Inspiration

Ett projekt för Accelererad Utveckling mellan Landsbygdens Tillväxtaktörer i Skåne

Observera att våra insamlade data ägs av Region Skåne, Regional Utveckling

 Inspiration - vad har andra gjort?

Verkstad i byn

I Sydsvenskan den 26 maj 2019 beskrivs två initiativ som väckt stor uppmärksamhet - både Askeröd och Vitaby har utvecklat recept för verkstaden som samlingspunkt.


Låt dig inspireras av vad andra har gjort och njut av dessa service-
exempel från Landsbygdsnätverkets projekt Service på landsbygder.

Här finns 20 olika artiklar om vad olika orter har genomfört som rör lokal service, vad passar på din ort?

Vi vill även lyfta fram aktivabyar.se och deras nya plattform - inspireras av vad andra byar och byalag gjort för att samskapa byutveckling.


Lista med Byalag i Skåne


Att tänka igenom - Åtta frågor om din projekt-ide


Lathund för Social Mobilisering


Har du fler tips ? Övergripande projekt-banker:
Sverige:

Projektdatabas för Europeiska Landsbygdsnätverket, ENRD (information på engelska)

Projektbanker för EU-program i Sverige

Hushållningssällskapet Sverige

ArvsfondenSkåne:

Projektbank för Leader i Skåne


Kommunförbundet Skåne EU-fonder och program


SLU Alnarp, Enheten för Samverkan och utveckling


SLU Alnarp, Enheten för Samverkan och utveckling -
Kompetensutveckling för yrkesverksamma


SLU Alnarp, Enheten för Samverkan och utveckling - 

Grön Entreprenör- landsbygdens kulturmiljöer forskningen visar vägen


SLU Alnarp, Enheten för Samverkan och utveckling - 

Grön utbildningsmodell för nyanlända


SLU Alnarp, Enheten för Samverkan och utveckling -

Initiering av produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild


SLU Alnarp, Enheten för Samverkan och utveckling -

Tillväxt Trädgård


SLU Alnarp, Enheten för Samverkan och utveckling -

Branschbeskrivning Trädgård


SLU Alnarp, Enheten för Samverkan och utveckling - 

Partnerskap Alnarp


Coompanion Skåne Projektbank


EU-kontoret Skåne Nordost

Perstorp - Digital Innovation for Dementia Care


Syd Östra Skåne ProjektbankKommunala projekt-banker:

Helsingborg


Perstorp

Borde din kommuns projekt-bank synas här - tipsa oss gärna?Tematiska tips:

Attraktivitet:

Handout från Acceleratordag 1 - 2018-03-22

Byutveckling - en by är ett företag - fånga en bys attraktivitet och de som bor på platsen.


Lista med ideer från Acceleratordag 1Engagemang:
Handout från Acceleratordag 2 - 2018-09-18

Lista med ideer från Acceleratordag 2


Förflyttning:

Handout från Acceleratordag 3- 2018-11-15

Framtidens kollektivtrafik i Sjöbo och Tomelilla kommuner våren 2019


Mobil Samåkning


Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik

Skånetrafiken - mobilitet som en tjänst 


PaketautomaterService-punkt:
Handout från Acceleratordag 4 - 2019-02-05

Bibliotek i framtiden - 2019-02-05

Centrumbiblioteket i Helsingfors

Obemannade fullsorterade närbutiker - LIVFS

Auto_mat - obemannad matbutik i Ekängen i Linköping

Kommunalt service-kontor - Sösdala


Lista på ideer från Acceleratordag 4


Slutkonferensen Hur är det möjligt ? - 2019-05-17


Hur är det möjligt - presentation


Projektet Verkstad mitt i byn - rapport


Samverkansmöjligheter Kommun & Ideella krafter kring Lokalekonomisk analys (LEA) - rapport


Lathund för Social Mobilisering - Nils Phillips


Insikt: KOMMUNEN ÄR EN VIKTIG KUGGE
Svågadalen, Svågadalsbladet och presentation av Svågadalen.

Lokal service - Ur nationellt, regionalt och lokalt perspektiv - Camilla Jägerhem, Tillväxtverket


Insikt: STYRNING MED STRATEGI, KARTA och KOMPASS
Var står vi idag när det gäller lokal service? Servicerapport för Region Skåne 2018.


Insikt: BRÄNSLE

Idelista - vad är ett trygghets-nav ?

Möjligheter i Mellanrum


Adress:

c/o Effectus But Different AB

N Vallgatan 90

211 22  MALMÖ
www.mimskane.se

Effectus har tecknat ett Personuppgiftsbiträdesavtal med Region Skåne som säkerställer att vi följer GDPR-lagar och instruktionerKontakt


Projektledare

Lisbeth Böhm, tfn 0706-36 44 20


Projektadministratör

Cecilia Svensson, tfn 0701-47 80 45Projektet är initierat av Region SKåne i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne.


Projektbeställare::

Jeanette Flodqvist, Beställare, tfn 044-309 34 33

Region Skåne, Regional Utveckling

samt

Catharina Hellström Engström, tfn  010-224 13 72

Lisbet Smolka Ringborg, tfn 010-22 41 636

Länsstyrelsen Skåne

Enheten Landsbygd samverkan, Landsbygdsavdelningen